top of page

GESCHIEDENIS

Geschiedenis

Unitas S.R. is in 1911 opgericht als eerste vereniging naast het studentencorps. Haar oprichting kwam voort uit een groeiend gevoel onder studenten om een tweede vereniging te hebben als aanvulling voor het studentenlandschap. Unitas S.R. werd opgericht als een fusie van een aantal reeds bestaande kleinere studentenverenigingen. Hierbij waren toen al onder andere de Utrechtse Studenten-toneelvereniging, de Utrechtse debatclub ‘Forsete Wara’ en het Collegium Illustrissimum Hermandad. Deze groeperingen zijn nog steeds bij ons actief en zijn dus ouder dan Unitas S.R. zelf. 

 

Na haar oprichting accepteerde Unitas meteen vrouwelijke studenten, wat haar maakt tot de oudste gemengde gezelligheidsvereniging van Utrecht.

 

Gedurende de tweede wereldoorlog is ons pand bezet door de Nederlandse jeugdstorm. Dit was de jongerenafdeling van de NSB. Een aantal van onze moedige leden heeft na de bezetting van de Jeugdstorm de belangrijkste spullen van Unitas S.R. uit ons pand meegenomen om deze veilig te bewaren. Zo kon ook tijdens de tweede wereldoorlog Unitas clandestien voortbestaan. 


In de jaren ‘60 en ‘70 hadden studentenverenigingen in Nederland het moeilijk onder het groeiende anti-studentenverenigingen gevoel en in een tijd die ook wel bekend stond als de “hippie-tijd”. Desondanks heeft, anders dan andere verenigingen in Utrecht, Unitas S.R. ook in die tijd vastgehouden aan haar mores en tradities. Hieronder vallen ook de verplichting voor mannen om jas-das naar de sociëteit te gaan, net zoals gedaan werd bij onze oprichting 111 jaar geleden. Wil je meer weten over onze sociëteit? Neem hier een virtuele tour door ons pand.

bottom of page